Téma

Nem hivatásos papság

Az utolsó napi szentek gyülekezeteit püspök vezeti (vagy kisebb gyülekezetek esetében gyülekezeti elnök). A püspök viseli a papságot, és egy őnála rangidősebb egyházi vezető rendeli el őt a püspök hivatalába. Polgári foglalkozása van, és semmilyen fizetséget nem kap az egyházban végzett szolgálatáért. Bár a szolgálatnak nincs kötött időtartama, egy püspök általában körülbelül öt éven keresztül szolgálja gyülekezetét, aztán visszatér a gyülekezet tagjai közé, vagy azon kívül más feladatkört kap.

További papságviselők is támogatják feladataiban a püspököt, például két tanácsos. Ezen kívül a püspök az egyházközségi tanácstól is segítséget kap, amely olyan férfiakból és nőkből áll, akik jól körülhatárolható, fontos feladatköröket töltenek be a nyáj fiatalokból és idősebbekből álló tagjai javára.

Vannak a gyülekezetben olyan feladatok, amelyeket csak papságviselő végezhet el, ilyen például a test (kenyér) és a vér (víz) úrvacsorai jegyeinek a megáldása, a betegek szertartásos megáldása, vagy egy másik ember megkeresztelése. A papságot csak az arra érdemes férfi egyháztagok viselhetik.

Az olyan feladatok, amikor valaki prédikál a gyülekezetnek vagy imát mond a gyűléseken a gyülekezet nevében, nem követelik meg a papságot, és ezekben egyenlő mértékben osztoznak a férfiak és a nők.

Az utolsó napi szent közösségekben oly mélyen gyökerező önkéntesség hagyományának egyik oka az lehet, hogy gyülekezeti szinten nincs fizetett papság. Mindenkitől elvárják, hogy segítsen, és a helyi vezetők között nincs állandó rangidősségi beosztás. Lehet, hogy aki ma püspökként szolgál, a jövő héten már egy osztály tagjaként ül valahol, és olyan valaki tanítja, aki korábban a segédje volt. 

A papságon belül sincs rendfokozat szerinti beosztás. Majdnem minden férfi viseli az elder vagy a főpap hivatalát, aki tevékeny az egyházban. Ezek a férfiak úgynevezett kvórumokba gyűlve részesülnek hetente oktatásban, és egymással együttműködve elégítenek ki bizonyos szükségleteket, például gondoskodnak a szegényekről vagy segítik az egyedülálló szülő vezette családokat.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.