Téma

Nők az egyházban

A nők nélkülözhetetlen szerepet játszanak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza munkájában. Bár a nőket az egyházban nem rendelik el a papságba – így nem szolgálnak olyan szertartásokban, mint az úrvacsorai jegyek megáldása vagy a keresztelés –, magas vezetői tisztségekben, továbbá misszionáriusokként és tanárokként szolgálnak, rendszeresen prédikálnak a szószékről és mondják ők a gyülekezeti imát a hódolati gyűléseken.

Az anyaságot és a gyermeknevelést különleges tisztelet övezi az egyházban, és sok mormon hölgy, aki ezt teszi első helyre, később az élete során kiválóságra tesz szert az üzleti, a pedagógiai, az orvosi világban vagy más területen.

Segítőegylet

Az egyház fő szervezete nők számára a Segítőegylet, melynek megalapítására 1842-ben került sor. Ma ez a szervezet több mint 5,5 millió 18 év feletti nőt foglal magában, több mint 170 országban.

A rendszeres vasárnapi gyűlések részeként a Segítőegylet minden vasárnap tart egy egyórás gyűlést a nőknek. Ezen a gyűlésen vallási oktatás folyik, amelyen segítenek a nőknek Jézus Krisztus evangéliumát tanítani otthon a családjuknak.

A Segítőegylet tagjai emellett segítik a szükséget látókat azzal, hogy ételt, ruhát és egyéb szükséges dolgokat adományoznak számukra. A nők továbbá részt vesznek egy írni-olvasni tanító programban, amely javítja ezeket a készségeket.

A Segítőegyletnek van egy különleges programja, amelyet „látogatótanításnak” hívnak, és olyan hálózatot hoz létre az egyházban a nők között, amely támogatást nyújt nekik. Minden nő mellé kijelölnek két másik nőt, akik havonta meglátogatják az otthonában, vallási üzenetet visznek neki, és szükség szerint felajánlják a segítségüket.

A nőknek a vasárnapi gyűléseken kívül is lehetőségük van az összejövetelre. Olyan tevékenységeken vesznek részt, mint könyvklub, nevelési és otthonteremtési készségeket tanító órák, szolgálati projektek és társasági események.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.