Téma

Főpap

A melkisédeki papság egyik felelősségteljes hivatala. Arra érdemes férfitestvéreket akkor neveznek ki főpappá, amikor cövekelnökségbe, főtanácsba vagy püspökségbe hívják el őket, illetve más olyan esetben, amikor a cövekelnök így rendelkezik. Sok mormon férfi főpap, ehhez a tisztséghez nem vesznek részt hivatásos képzésben.

Minden cöveknek van egy főpapi kvóruma. Ennek a kvórumnak az elnöksége a cövekelnökség. A főpapok minden egyházközségben főpapok csoportjába szerveződnek.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.